Kontakt informasjon

Askøy Ved
Gbr. Olaus Krøger
Adresse;
Hauglandshella 48,
5310 HauglandsHella,
Org. nr. 969 626 470 MVA,

Epost   Bestill ved

HomeLinker

Norsk Bioenergiforening (NoBio) jobber for å fremme økt produksjon og bruk av bioenergi i Norge. NoBios er interesseforeningen for norsk bioenergibransje og tilbyr medlemskap til bedrifter og enkeltpersoner.


Norsk institutt for skog og landskap (Skog og landskap) er et nasjonalt institutt, som ligger under Landbruks- og matdepartementet. Instituttet forsker og framskaffer informasjon om skog, jord, utmark og landskap i Norge.


Sintef (Stiftelsen for industriell og teknisk forskning ved Norges tekniske høgskole) bidrar med å  fremme kostnadseffektive og miljøvennlige løsninger for forsyning av kraft og varme, samt energibruk. Dette bidrar til å redusere miljøbelastninger og øke verdiskapingen.


Varmeprodusentenes Forening består av seks ledende produsenter av peiser og peisovner. Foreningens hovedmål er å bedre dialogen mellom bransjen og myndighetene, samt bidra til økt kompetanse hos våre forhandlere.


Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE)  vart grunnlagt 1921 og er underlagt Olje- og energi- departementet med ansvar for å forvalte vass- og energiressursane til landet. NVE skal sikre ei samla og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, arbeide for ei effektiv kraftomsetjing og kostnadseffektive energisystem og bidra til ein effektiv energibruk.

Enova er et statsforetak som eies av Olje- og Energidepartmentetetablert. Det ble etablert for å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Målet er at det skal bli lettere å velge enkle, energieffektive og miljøriktige løsninger for alle som ønsker det.

Miljøeffektiv energiomlegging

  • Mindre behov for energi
  • Effektiv energibruk 
  • Økt varmeproduksjon basert på avfallsforbrenning og spillvarme
  • Økt produksjon av fornybar energi
  • Miljøvennlig bruk av naturgass